ขั้นตอนการลงทะเบียน

- ขั้นตอนการลงทะเบียนดังต่อไปนี้...
1. ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ https://bkpsclub.clubth.com/ 
2. นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้เลย 
โดยไม่ต้อง Log In เข้าสู่ระบบ
3. นักเรียนตรวจสอบชุมนุมที่สนใจ 
และจำนวนว่างในชุมนุม ว่าเพียงพอหรือไม่ 
ในแถบด้านซ้าย หัวข้อ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม"
4. นักเรียนลงทะเบียน ทางแถบด้านซ้ายมือ 
หัวข้อ "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
5. นักเรียนกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และ
เลขประชาชนให้กรอก เลข 0 ทั้งหมด 13 ตัว
6. ดำเนินการเลือกชุมนุมที่ต้องการ
7. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ให้นักเรียนแคปหน้าจอ 
และส่งผลการลงทะเบียนให้กับคุณครูที่ปรึกษา