ขั้นตอนการลงทะเบียนชุมนุมของนักเรียน

1. นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้เลย โดยไม่ต้อง Log In เข้าสู่ระบบ

2. นักเรียนตรวจสอบชุมนุมที่สนใจ และจำนวนว่างในชุมนุม ว่าเพียงพอหรือไม่ ในแถบด้านซ้าย หัวข้อ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม"

3. นักเรียนลงทะเบียน ทางแถบด้านซ้ายมือ หัวข้อ "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"

4. นักเรียนกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในช่องเลขประชาชนให้กรอก เลข 0 ทั้งหมด 13 ตัว

5. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ให้นักเรียนแคปหน้าจอ และส่งให้กับคุณครูที่ปรึกษา

6. ในช่วงการเรียนออนไลน์ จะมีการให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ โดยติดตามจากคุณครูที่ปรึกษา ต่อไป

กำหนดการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:00:00 - วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565  เวลา 23:59:59